МАЯГТ 4. НУУЦТАЙ ТАНИЛЦАХ ЭРХИЙН ТҮВШИНГ НОТЛОХ ЛАВЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ