92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

 

 

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ.docx

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-02-19 өдөр 15:46:2 цаг           ҮЗСЭН: