92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ "ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА" СЭДЭВТ ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

НИЙТЭЛСЭН: 2021-10-27 өдөр 16:50:0 цаг           ҮЗСЭН: 3448