92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ

Мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэхэд ажиллах хүчний бүтцийн зохист   түвшинд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ур чадвартай, мэргэшсэн, туршлагатай   ахмадууд болон шинэ мэдлэг, өндөр боловсролтой, эрч   хүчтэй залуучуудыг төрийн албанд үр бүтээлтэй ажиллуулах боломжийг хангах чиглэлээр “Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлөөс хуулиар олгогдсон эрх, чиг үүргийнхээ дагуу гаргалаа.

/upload/files/Zuvlumj%207.pdf

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-29 өдөр 09:24:5 цаг           ҮЗСЭН: 16