92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-05 өдөр 13:16:0 цаг           ҮЗСЭН: