92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ЖАМСРАНГИЙН ЭНХНАСАН (1996-2001 ОН)
1954    онд   Улаанбаатар   хотод   төрсөн.   1961-1971   онд  дунд   сургууль, 1973-1979   онд   ЗХУ-ын   Эрхүү  хотын   УИС-ийг  төгссөн,   хуульч   мэргэжилтэй. 1979-1991   онд   Цэргийн   прокурорт   мөрдөн   байцаагч,   гарнизоны   прокурор, барилгын цэргийн прокурор, Цэргийн ерөнхий прокурорын орлогч, 1991-1993 онд Улсын Бага Хурлын Хууль зүйн байнгын хороо, УИХ-ын тамгын газарт зөвлөх, 1993-1996 онд Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч, хотын прокурор, 1996-2001 онд УАБХГ, ТЕГ-ын даргаар тус тус томилогдон ажиллажээ. Цэргийн хүндэт медаль болон ойн медалиар шагнагджээ.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-03 өдөр 15:17:0 цаг           ҮЗСЭН: