92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
БАТ-ОЧИРЫН ЭЛДЭВ-ОЧИР (1930-1932 ОН)
1895 онд Завхан аймгийн Нөмрөг сумын нутагт төрсөн. 1924-1925 онд Намын төв сургууль, 1925-1928 онд Дорно дахины хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуулийг төгссөн. 1928-1930 онд МАХН-ын Төв Хороонд хэлтсийн орлогч эрхлэгч, нарийн бичгийн дарга, 1930-1932 онд ДХГ-ын даргаар томилогдон ажиллаж байв. 1932-1937 онд МАХН-ын Төв Хорооны тэргүүлэгч гишүүн, нарийн бичгийн дарга, Улсын Бага Хурлын гишүүнээр сонгогдож байжээ. 1937 онд өвчний учир нас барсан.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-03 өдөр 15:10:4 цаг           ҮЗСЭН: