92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Байгууллагын түүх
  • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
    Монголчуудын тагнуулын хөгжил, сэтгэлгээний түүх нь эдүгээгээс 2200-аад жилийн тэртээд буюу монгол угсааны анхны төрт улс болох Хүннү улсын үеэс эхлэлтэй. Хүннү гүрний тагнуулын үйл ажиллагааны арга,...
    2018-10-03 15:00:50 Дэлгэрэнгүй