92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ДЭЛХИЙН II ДАЙНЫ ҮЕ ДЭХ ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
НИЙТЭЛСЭН: 2022-01-11 өдөр 10:41:0 цаг           ҮЗСЭН: 96204