92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МОНГОЛ ОРНЫ БАРУУН ХЯЗГААРЫГ ТАСДАН АВАХ ГЭСЭН ДИУ-ЫН БОДЛОГЫГ ЗОГСООСОН НЬ
НИЙТЭЛСЭН: 2022-01-04 өдөр 14:51:4 цаг           ҮЗСЭН: 94597