92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ДОТООДЫГ ХАМГААЛАХЫН ТУСГАЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ
НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-28 өдөр 11:22:3 цаг           ҮЗСЭН: 95913