92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ОЛОН УЛСЫН ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНД
НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-13 өдөр 16:21:2 цаг           ҮЗСЭН: 94192