92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
"ХАЛУУН УСНЫ ХЭРЭГ" БУЮУ ХЯТАД-ЯПОНЫ ТАГНУУЛЫН СҮЛЖЭЭГ ИЛРҮҮЛСЭН НЬ
НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-08 өдөр 15:07:3 цаг           ҮЗСЭН: 3215