92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
НАХЯ-НЫ УАХБ-ЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-24 өдөр 08:55:2 цаг           ҮЗСЭН: 368