92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
᠌᠌᠌᠌"ЛХҮМБИЙН ХЭРЭГ" БА ДОТООДЫГ ХАМГААЛАХ ГАЗАР

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-16 өдөр 10:53:5 цаг           ҮЗСЭН: 577