92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ДОТООД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДЭД САЙД ДАЛАНТАЙН ӨЛЗИЙБАТ
НИЙТЭЛСЭН: 2021-10-01 өдөр 12:37:3 цаг           ҮЗСЭН: 1785