92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
УРАЛДААН - ОРЧИН ЦАГИЙН ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДСАНЫ 100 ЖИЛИЙН ОЙН ДУРСГАЛЫН ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ БҮТЭЭХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

НИЙТЭЛСЭН: 2021-10-05 өдөр 00:00:0 цаг           ҮЗСЭН: 2864