92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Халх голын дайнд тагнуулчдын гүйцэтгэсэн үүрэг

НИЙТЭЛСЭН: 2020-02-17 өдөр 18:50:3 цаг           ҮЗСЭН: 117