92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
И.Оспаныг устгах тагнуулын арга хэмжээ

НИЙТЭЛСЭН: 2020-01-08 өдөр 17:50:4 цаг           ҮЗСЭН: 351