92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БЭЛТГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

            Монгол Улсын Засгийн газрын 2019.04.17-ны өдрийн “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг” зохион байгуулах тухай 150 дугаар тогтоол гарсантай холбоотой, ТЕГ-ын даргын 2019.05.17-ны өдрийн А/65 дугаар тушаалаар Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс байгуулж, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

           Төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр Архивын ерөнхий  газрын Хяналт шинжилгээ-үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга Ч.Оюунчимэгийг урьж, ТЕГ-ын төвийн салбар, нэгжийн албан хэрэг хөтлөлт, архив хариуцсан ажилтнуудад:

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал;
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хөгжлийн чиг хандлага;
  • Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт хамрагдахад анхаарах асуудал;
  • Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-09-09 өдөр 17:53:4 цаг           ҮЗСЭН: 288