92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Докторын зэрэг хамгаалав.

Үндэсний тагнуулын академийн СЭШТ-ийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан Л.Батдолгор “Монгол Улсын тагнах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг төгөлдөржүүлэх үндсэн асуудал” гэсэн сэдвээр МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторын зэрэг хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлд хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг амжилттай хамгаалав.   

НИЙТЭЛСЭН: 2013-01-03 өдөр 14:10:3 цаг           ҮЗСЭН: 59