92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Мөрдөн байцаах хэлтсийн баг гуравдугаар байр эзлэв

УМБЕГ-аас жил бүр зохион байгуулдаг сагсан бөмбөгийн тэмцээнд ТЕГ-ын Мөрдөн байцаах хэлтсийн баг 3 дугаар байр эзэллээ. Уг тэмцээнд Монгол улсад мөрдөн байцаах үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий19 байгууллагын 19 баг оролцсон юм. 

НИЙТЭЛСЭН: 2013-09-12 өдөр 13:10:0 цаг           ҮЗСЭН: 96