92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
“Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулав.

Тагнуулын байгууллагын “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг тус газрын Өмнөговь, Дундговь аймаг дахь газар, хэлтэс дээр зохион байгуулав. Арга хэмжээнд оролцсон аймгуудын болон орон нутгийн байгууллагуудын удирдлага, албан тушаалтнууд, иргэдэд ТЕГ-ын видео болон тусгайлан бэлтгэсэн танилцуулга-мэдээлэл, урьд олны хүртээл болж байгаагүй Тусгай архивын  зарим баримт материал, эд зүйлийг дэлгэж үзүүлсэн нь олны талархалыг хүлээсэн байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2010-06-22 өдөр 15:10:5 цаг           ҮЗСЭН: 54