92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
БНТУ-тай терроризмтой тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо.

Монгол Улсад терроризмыг үл нутагшуулах, террорист байгууллага, этгээдүүдийг үл нэвтрүүлэх, терроризмтой тэмцэхэд НҮБ-ын гишүүн орны хувьд хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газартай “Терроризмтой тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр” байгууллаа. Хэлэлцээрт Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Тагнуулын Ерөнхий газрын дарга бөгөөд Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг Зохицуулах зөвлөлийн дарга Р.Болд 2010 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр БНТУ-ын Анкара хотод гарын үсэг зурсан байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2010-06-25 өдөр 15:10:1 цаг           ҮЗСЭН: 41