92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Тайлангийн хурал болов.

ТЕГ-ын Ахмадын хорооны тайлангийн хурал 2009 оны арван хоёрдугаар сарын 25-ны өдөр болов. Ахмадууд тус хорооноос 2009 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сонсож, тус хорооны дарга болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийг шинээр сонгов. Ахмадын хорооны даргаар бэлтгэл хурандаа Х.Загдрагчаа сонгогдсон байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2010-01-12 өдөр 15:10:1 цаг           ҮЗСЭН: 49