92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • ТӨРИЙН НУУЦ БА МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ
  ...
  2018-07-26 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕРРОРИЗМ ҮҮСЧ БУЙ УЧИР ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ БА ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
  ...
  2018-07-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ЗАЛУУСЫГ ШАШНЫ ХЭТ ДАВАРСАН ҮЗЭЛД АВТУУЛАХ НЬ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД НОЦТОЙ АЮУЛ ДАГУУЛНА
  ...
  2018-07-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “МАРШАЛЫН ЗАХИДЛУУД” НОМЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО
  ...
  2018-07-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ИРГЭД ГАДААД УЛС ОРОНД ЗОРЧИХ ҮЕИЙН САНАМЖ
  ...
  2018-07-05 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРЧ БАЙНА
  ...
  2018-07-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ХАР ТАМХИНЫ ХУУЛЬ БУС ХЭРЭГЛЭЭ, ТЭЭВЭРЛЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  ...
  2018-06-27 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  ...
  2018-06-25 00:00:00 Дэлгэрэнгүй