92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • ТЕГ-ын удирдлага ТББ-уудын төлөөлөлтэй уулзав.
  ...
  2009-08-31 15:50:56 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн нууцын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлаар уулзалт, ярилцлага боллоо.
  ...
  2009-08-31 15:30:21 Дэлгэрэнгүй
 • “Террорист халдлагын үед орон нутгийн төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах нь” сэдэвт сургалт боллоо.
  ...
  2009-08-31 15:10:43 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газар ахмад дайчидтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулав.
  ...
  2009-08-31 15:10:09 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газрын даргын мэндчилгээ
  ...
  2009-08-31 14:10:54 Дэлгэрэнгүй
 • Шинэ үеийн тагнуулын байгууллага
  ...
  2009-08-31 14:10:12 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газрын даргын мэндчилгээ
  ...
  2009-08-31 13:10:50 Дэлгэрэнгүй
 • Шинэ үеийн тагнуулын байгууллага
  ...
  2009-08-31 13:10:17 Дэлгэрэнгүй