92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • Шинэ үеийн тагнуулын байгууллага
  ...
  2009-08-31 13:10:17 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын байгууллагын тамирчид бөхийн цол хүртлээ.
  ...
  2009-08-31 12:10:28 Дэлгэрэнгүй
 • “Террорист халдлагын үед орон нутгийн төрийн байгууллагуудын харилцан ажиллагааг зохион байгуулах нь” сэдэвт сургалт боллоо.
  ...
  2009-08-31 12:10:26 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газар ахмад дайчидтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулав.
  ...
  2009-08-31 11:10:58 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн нууцын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлаар уулзалт, ярилцлага боллоо.
  ...
  2009-08-31 11:10:48 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын байгууллагаа улстөржүүлэхгүй ...
  ...
  2009-08-31 11:10:41 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕГ-ын удирдлага ТББ-уудын төлөөлөлтэй уулзав.
  ...
  2009-08-31 11:10:29 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын байгууллагын тамирчид бөхийн цол хүртлээ.
  ...
  2009-08-31 10:10:39 Дэлгэрэнгүй