92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • “ХАЛХ ГОЛЫН ДАЙН - 80 ЖИЛ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ОРОЛЦЛОО
  ...
  2019-08-20 12:47:29 Дэлгэрэнгүй
 • МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ
  ...
  2019-08-16 13:34:27 Дэлгэрэнгүй
 • БИОМЕТР ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ТАНИХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ СИСТЕМ
  ...
  2019-08-13 15:13:14 Дэлгэрэнгүй
 • БОРЖИГИН СЭЦЭН ВАНГИЙН ХОШУУНЫ СҮМ ХИЙДИЙН БАРИМТУУД
  ...
  2019-08-12 17:10:26 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 18001280, 106 ДУГААРЫН УТСАНД ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ БАЙНГА ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА
  ...
  2019-08-09 13:53:57 Дэлгэрэнгүй
 • 1939 ОНЫ ХАЛХ ГОЛЫН ДАЙНД ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТАГНУУЛЫН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮҮРЭГ
  ...
  2019-08-02 17:33:05 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАРЫН ХҮРЭЭН ДЭХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
  ...
  2019-08-02 14:57:49 Дэлгэрэнгүй
 • Мэдээлэл
  Сүүлийн жилүүдэд гадаадын тусгай албадаас манай улсын иргэдийг хамтран ажиллахыг ятгах, хамтран ажиллахаар тохиролцох, улмаар хамтран ажиллаж төрийн нууцад хамаарах мэдээ, баримт, эд зүйлийг ху...
  2019-07-23 18:28:57 Дэлгэрэнгүй