92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН САЛБАРЫН ХҮРЭЭН ДЭХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
  ...
  2019-08-02 14:57:49 Дэлгэрэнгүй
 • Мэдээлэл
  Сүүлийн жилүүдэд гадаадын тусгай албадаас манай улсын иргэдийг хамтран ажиллахыг ятгах, хамтран ажиллахаар тохиролцох, улмаар хамтран ажиллаж төрийн нууцад хамаарах мэдээ, баримт, эд зүйлийг ху...
  2019-07-23 18:28:57 Дэлгэрэнгүй
 • Мэндчилгээ
  Шинэ үеийн тагнуулын байгууллагын эх үндэс болох Дотоодыг хамгаалах газар 1929 оноос эхлэн эрүүгийн гэмт хэргийг илрүүлэхийн тулд шуурхай эрэн сурвалжлах нууц ажиллагаа явуулах эрхийг Цагдан сэргийлэх...
  2019-07-19 18:41:40 Дэлгэрэнгүй
 • ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ТАЛААР
  ...
  2019-07-09 09:54:00 Дэлгэрэнгүй
 • ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНД БАЙР ЭЗЭЛСЭН СУРАГЧДЫГ ШАГНАЛАА
  ...
  2019-07-04 17:36:05 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХЭЭС ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛСЭН ИЛГЭЭЛТ
  ...
  2019-07-04 15:33:51 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ӨДӨР
  ...
  2019-07-03 16:06:44 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАМГА, ТЭМДГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
  ...
  2019-07-01 16:27:39 Дэлгэрэнгүй