92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • ГУРВАН УЛСЫН ТАГНУУЛЧИЙГ ОЛЗОЛСОН НЬ
  ...
  2021-11-24 08:57:44 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНДЭТ ЧЕКИСТ МАЖИГИЙН ЧИМЭДЦЭРЭН
  ...
  2021-11-24 08:56:28 Дэлгэрэнгүй
 • НАХЯ-НЫ УАХБ-ЫН ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
  ...
  2021-11-24 08:55:20 Дэлгэрэнгүй
 • 1990 ОНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛТИЙН ҮЕИЙН ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА
  ...
  2021-11-16 10:55:10 Дэлгэрэнгүй
 • ᠌᠌᠌᠌"ЛХҮМБИЙН ХЭРЭГ" БА ДОТООДЫГ ХАМГААЛАХ ГАЗАР
  ...
  2021-11-16 10:53:52 Дэлгэрэнгүй
 • НИЙГМИЙГ АЮУЛААС ХАМГААЛАХ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
  ...
  2021-11-16 10:52:32 Дэлгэрэнгүй
 • Сэрэмжлүүлэг
  ...
  2021-11-12 17:43:52 Дэлгэрэнгүй
 • ШИНЭ НОМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
  ...
  2021-11-12 13:20:46 Дэлгэрэнгүй