92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • ДОТООД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДЭД САЙД ГЭЛЭГИЙН ХАС-ОЧИР
  ...
  2021-12-28 11:19:28 Дэлгэрэнгүй
 • ӨРГӨСӨН ТАНГАРАГАА ЭЦСЭЭ ХҮРТЭЛ СЭР-ОДЫН ЯНСАНЖАВ
  ...
  2021-12-28 11:18:38 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА ОЛОН УЛСЫН ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНД
  ...
  2021-12-13 16:21:20 Дэлгэрэнгүй
 • ГОМИНЬДАНЫ ТАГНУУЛЫН ЭСРЭГ ТЭМЦСЭН НЬ
  ...
  2021-12-13 16:20:39 Дэлгэрэнгүй
 • "ХАЛУУН УСНЫ ХЭРЭГ 2"
  ...
  2021-12-13 16:19:50 Дэлгэрэнгүй
 • "ХАЛУУН УСНЫ ХЭРЭГ" БУЮУ ХЯТАД-ЯПОНЫ ТАГНУУЛЫН СҮЛЖЭЭГ ИЛРҮҮЛСЭН НЬ
  ...
  2021-12-08 15:07:39 Дэлгэрэнгүй
 • БОГД ХААНТ МОНГОЛ УЛСЫН 1919-1921 ОНЫ ҮЕИЙН ЦЭРЭГ, ТАГНУУЛЫН АЖИЛЛАГАА
  ...
  2021-12-08 15:05:57 Дэлгэрэнгүй
 • “ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА” ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН
  ...
  2021-12-06 16:52:53 Дэлгэрэнгүй