92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНДЭТ АЖИЛТАН ЛАНЖИЙН БАТДОЛГОР
  ...
  2022-01-04 14:53:24 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ УЛСЫГ ЭРХШЭЭЛДЭЭ ОРУУЛАХ ГОМИНДАНЫ ЦЭРЭГ, ТАГНУУЛЫН АЖИЛЛАГААГ НЯЦААСАН НЬ
  ...
  2022-01-04 14:52:36 Дэлгэрэнгүй
 • МОНГОЛ ОРНЫ БАРУУН ХЯЗГААРЫГ ТАСДАН АВАХ ГЭСЭН ДИУ-ЫН БОДЛОГЫГ ЗОГСООСОН НЬ
  ...
  2022-01-04 14:51:48 Дэлгэрэнгүй
 • ДОТООДЫГ ХАМГААЛАХЫН ТУСГАЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ
  ...
  2021-12-28 11:22:33 Дэлгэрэнгүй
 • УНЗАД ЛАМЫН ЭМЗЭГ ЦЭГ БУЮУ ГАДААД ТАГНУУЛЫН НЭГЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
  ...
  2021-12-28 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
 • ДОТООДЫГ ХАМГААЛАХ ГАЗРЫН АНХНЫ ХОЛБООЧДЫН НЭГ ГОНГОРЫН ЖАДАМБАА
  ...
  2021-12-28 11:20:25 Дэлгэрэнгүй
 • ДОТООД ЯВДЛЫН ЯАМНЫ ДЭД САЙД ГЭЛЭГИЙН ХАС-ОЧИР
  ...
  2021-12-28 11:19:28 Дэлгэрэнгүй
 • ӨРГӨСӨН ТАНГАРАГАА ЭЦСЭЭ ХҮРТЭЛ СЭР-ОДЫН ЯНСАНЖАВ
  ...
  2021-12-28 11:18:38 Дэлгэрэнгүй