МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“УБТЗ” ХНН-ийн суудлын вагон депогийн олон улсын зорчигчийн галт тэрэгний дарга, үйлчлэх бүрэлдэхүүн, цэрэгжүүлсэн хамгаалалт, онцгой байдлын албаны суудлын вагон депогийн обьектын хамгаалалтын тасгийн бүрэлдэхүүнд 2018 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр “Терроризмын тухай ойлголт, өнөөгийн нөхцөл байдал”, “Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж болзошгүй террорист үйлдэл, анхаарах асуудал”, “Тэсэрч дэлбэрэх бодисын төрөл, хэлбэр, бүтэц, хор хөнөөл”, “Олон улсад үйлдэгдэж буй террорист халдлагад ашигладаг гар хийцийн тэсрэх бөмбөг” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулав.