МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа
ҮНДЭСНИЙ ТАГНУУЛЫН АКАДЕМИАС ЭРХЛЭН ГАРГАДАГ "ТУСГААР ТОГТНОЛ" СЭТГҮҮЛИЙН 2018 ОНЫ I УЛИРЛЫН ДУГААР ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА
Тусгаар тогтнол сэтгүүл нь Үндэсний аюулгүй байдал, тагнуул судлалын эрдэм шинжилгээ, судалгаа онол, аргазүйн чиглэлээрх судалгааны материалыг улирал тутам эмхтгэн гаргадаг. Сэтгүүлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, захиалгыг доорх утсаар холбоо барьж авна уу. Утас: 62263509
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Үндэсний тагнуулын академиас 2018 оны 4 дүгээр сарын 6-нд зохион байгуулсан “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба гадаад бодлого” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд Үндэсний тагнуулын академи (ҮТА), МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль (МУИС-ОУХНУС), Хүмүүнлэ...
ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Үндэсний тагнуулын академиас 2018 онд “Монгол улсын үндсэн хуульт  байгууллын аюулгүй байдал ба үндсэн хуулийн шинэтгэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг, “Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудал” сэдэвт онол практикийн бага хурал, “Монгол Улсын үндэсний аю...
.