МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг
БНХАУ-Д ЗОРЧИХ ИРГЭДЭД АНХААРУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖ
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хот нь манай иргэдийн биеэ үнэлэх, хүний наймааны хохирогч болох, энэ төрлийн гэмт хэргийн дамжин өнгөрөх гол зам суваг болохын зэрэгцээ эргээд Хятадаас хар тамхи, мансууруулах бодис, ДОХ болон бусад БЗХӨ-ний урсгал манай улсад орж ирэх таатай хөрсийг бүрдүүлж байна. Сүүлийн...
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
Тагнуулын байгууллагын алба хаагчийн нэр барьж бусдыг залилан мэхлэх, дарамт шахалт үзүүлэх, эрхэлж буй ажилд нь саад учруулах зэрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үүднээс иргэд, хуулийн этгээд  дээрх төрлийн сэжигтэй үйлдэл илэрсэн даруйд Тагнуулын ерөнхий газрын 26301...
Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага буюу ФАТФ (Financial Action Task Force)-ийн зөвлөмж, түүний хэрэглээний талаарх мэдээлэл
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын хүчин зүтгэлийг нэгтгэн төвлөрүүлдэг, олон улсын стандартыг боловсруулж гаргадаг байгууллага нь Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага буюу ФАТФ (Financial Action Task Force) юм. Тус байгууллагыг 1989 онд “Их найм&rdquo...
Төрийн болон албаны нууцтай танилцах болон нууцын ажилтны зөвшөөрөл авах
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д заасан "Төрийн нууцыг хариуцах нууцын ажилтныг Тагнуулын байгууллага шалгаж зөвшөөрөл олгоно"-ы дагуу нууцын ажилтны зөвшөөрөл авахад дараах материалыг бүрдүүлнэ.  Төрийн албан хаагчийн анкет; 2 хувь цээж зураг; 3 үеийн на...
Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх
Нэг. Хүн худалдаалах гэмт хэрэг дэлхий дахинд: Дэлхийд жилд дунджаар 20.9 сая хүн хөдөлмөрийн мөлжлөг, барьцааны ажил, албадан бие үнэлэлтийн хохирогч болдог гэсэн судалгааг Олон улсын байгууллагаас гаргасан байдаг бөгөөд хохирогчдын 75 хувийг охид эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Хүн х...
Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх
Хар тамхи, мансууруулах бодисын ойлголт: Мансууруулах төрлийн бодис гэдэг нь байгальд зэрлэг байдлаар ургадаг олсны ургамал, намуу цэцэг, мексикийн мөөг, кокийн бут зэргийг хамруулан ойлгох бөгөөд эдгээр мансууруулах үйлчилгээтэй түүхий эдийг химийн урвалд оруулах, нийлэгжүүлэх буюу синтетик хэлбэр...
Эд зүйл хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх
Улсын хилээр эд зүйл хууль бусаар нэвтрүүлэх гэмт хэргийн гаралтанд нөлөөлж буй гол хүчин зүйлс нь манай иргэдийн танилын хүрээ, харилцаа холбоогоо ашиглан хууль бус үйлдлийг зохион байгуулдаг,  гэмт хэрэгт хамтран оролцдог, хил, гааль болон хяналт шалгалтын бусад байгууллагын албан хаагчид үүр...
Хуурамч бичиг баримт ашиглан МУ-ын хил хууль бусаар нэвтрэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх
Хууль бусаар улсын хил нэвтрэх гэмт хэргийн ойлголт: Хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрэх гэмт хэрэг гэдэг нь: Монгол Улсын хилийг нэвтрэх эрхийн хүчин төгөлдөр паспорт, баримт бичиггүй буюу эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй, эсхүл залилан мэхлэх арга хэрэглэн хуурай газар, ус, агаарын орон зай,...
.