МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ДУУРАЙЛГАН ХИЙХ, ГАДААД УЛСААС ОРУУЛЖ ИРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ