МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Олон улсын терроризм
Уншсан: 367
2018-04-28
НҮБ-ЫН АЮУЛГҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС ГАРГАСАН ТЕРРОРИСТ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ /2018 оны I улирлын байдлаар/