МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Үе үеийн дарга нарын намтар, түүх
МАНДААХҮҮГИЙН БАТСАЙХАН (2001-2004 он)
1955    онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1962-1972 онд дунд сургууль, 1972-1978 онд ЗХУ-ын УАХХ-ны дээд ургууль төгссөн, хуульч мэргэжилтэй, хятад хэлтэй. 1978-1989  онд  УАХЕГ-т...
ЖАМСРАНГИЙН ЭНХНАСАН (1996-2001 он)
1954    онд   Улаанбаатар   хотод   төрсөн.   1961-1971   онд  дунд   сургууль, 1973-1979   онд   ЗХ...
ДАЛХЖАВЫН САНДАГ (1993-1996 он)
1954 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1961-1971 онд дунд сургууль, 1971-1975 онд ЗХУ-ын УАХХ-ны дээд сургууль төгссөн, хуульч мэргэжилтэй, англи, япон хэлтэй. 1975-1978 онд УАХЕГ-т төлөөлөгч, ахлах төлөө...
ЖААЛХҮҮГИЙН БААТАР (1990-1993 он), (1996.09.02-1996.12.05 он)
1945 онд Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын нутагт төрсөн. 1954-1962 онд дунд сургууль, 1973-1978 онд ЗХУ-ын УАХХ-ны дээд сургууль төгссөн, хуульч мэргэжилтэй. 1963-1973 онд сэргийлэгч, төлөөлөгч, 1978-1...
БАТЦАГААНЫ ЦИЙРЭГЗЭН (1990.04.19-1990.10.19 он)
1941 онд Архангай аймгийн Цэцэрлэг суманд төрсөн. 1951-1961 онд дунд сургууль, 1961-1966 онд ЗХУ-ын УАХХ-ны дээд сургууль төгссөн, хуульч мэргэжилтэй, испани хэлтэй. 1966-1967 онд УАХЕГ-т төлөөлөгч, 1...
АГВААНЖАНЦАНГИЙН ЖАМСРАНЖАВ (1984-1990 он)
1943 онд Ховд аймгийн Буянт сумын нутагт төрсөн. 1952-1962 онд дунд сургууль, 1962-1967 онд ЗХУ-д Геодезийн дээд сургууль, 1977-1979 онд мөн улсад Нийгмийн ухааны академийг тус тус төгссөн, геодезийн...