МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
ТЕГ-ын музейн сан хөмрөг
ТУСГАЙ АРХИВЫН МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГ
Тусгай архивын музейн үйл ажиллагаа, түүхэн замнал нь  1962 он. Чекистийн кабенит 1983 он. “НАХЯ-ны музей” 2002 он. “ТЕГ-ын музей”-гээс уламжлагдан ирсэн юм.&nb...