МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
Иргэдийг хүлээн авах хуваарь
Иргэдийг хүлээн авах байрны байршил болон цагийн хуваарь
Тагнуулын ерөнхий газрын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах хуваарь
 
 
Д/д Албан тушаал Хугацаа
1. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Сар бүрийн эхний 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
2. Тагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга Сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
3. Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын  газрын дарга Сар бүрийн 2,4 дэх 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
Жич: Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтнаар дамжуулан иргэдийг хүлээн авна. Утас: 51-260128
   
 
 
 
Тусгай архиваас иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь
 
Гараг Үйлчлэх цаг Завсарлага Үйлчлэх цаг
Мягмар 09:00-12:30 12:30-13:30 14:00-17:30
Баасан 09:00-12:30 12:30-13:30 14:00-17:30
Жич: Орон нутгаас ирсэн иргэдийг хуваарь харгалзахгүй хүлээж авна.