Нийтэлсэн: 2018-04-04

 “Исламын улс” бүлэглэлийн “Халифат” улс байгуулах мөрөөдөл нь үгүй болж, үүнтэй холбоотойгоор террорист үйл ажиллагаагаа илүү өргөн хүрээнд явуулахыг эрмэлзэж байна. Тус бүлэглэл газар нутгаа алдсаныхаа хариуг авахаар Ирак, Сири дэх төвлөрсөн цэгээсээ Ливи, Египет, Йемен, Алжир,... Дэлгэрэнгүй...

Нийтэлсэн: 2018-03-01

 

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан гадагшаа зорчих, дансыг царцаах, зэвсэг худалдахыг хориглох хориг арга хэмжээний шинэчилсэн жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Дэлгэрэнгүй...

өмнөхдараах