Нийтэлсэн: 2018-03-01

 

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан гадагшаа зорчих, дансыг царцаах, зэвсэг худалдахыг хориглох хориг арга хэмжээний шинэчилсэн жагсаалтад орсон хувь хүн, хуулийн этгээд.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/press-releases

Дэлгэрэнгүй...

өмнөхдараах