Үе үеийн тагнуулын байгууллагын дарга нарын намтар, түүх