БАТ-ОЧИРЫН ЭЛДЭВ-ОЧИР (1930-1932 он)

1895 онд Завхан аймгийн Нөмрөг сумын нутагт төрсөн. 1924-1925 онд Намын төв сургууль, 1925-1928 онд Дорно дахины хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуулийг төгссөн. 1928-1930 онд МАХН-ын Төв Хороонд хэлтсийн орлогч эрхлэгч, нарийн бичгийн дарга, 1930-1932 онд ДХГ-ын даргаар томилогдон ажиллаж байв. 1932-1937 онд МАХН-ын Төв Хорооны тэргүүлэгч гишүүн, нарийн бичгийн дарга, Улсын Бага Хурлын гишүүнээр сонгогдож байжээ. 1937 онд өвчний учир нас барсан.