ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГТ ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ УРАН ЗУРГИЙН ДЭЭЖЭЭС

"ДХГ-ын дарга Б.Элдэв-Очир" зураач Б.Болд, 1982, зотон тос, 70х90 см

"Ичээнд нь" зураач Ц.Бүдбазар, 1980, зотон тос, 113х98 см

"Толбо нуур" зураач Б.Болд, 1982, зотон тос, 80х80 см

"Шинэ цагийн эхэнд" зураач Б.Гомбосүрэн, 1980, зотон тос, 90х110 см

"Дамбийжанцанг устгах төлөвлөгөө боловсруулсан нь" Ардын зураач Д.Амгалан, 1982, зотон тос 80х105 см

 

"Ухуулагч" зураач Ё.Өлзийхутаг, 1983, зотон тос, 100х140 см

"Саж лам баригдав" зураач Б.Пүрэвсүх, 1983, зотон тос, 165х130 см

"Тулган шаардах бичиг" зураач Ё.Өлзийхутаг, 2002, зотон тос, 50х65 см

"Үүрэг гүйцэтгэгч" зураач Ё.Өлзийхутаг, 2002, зотон тос, 50х65 см

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-09-06 өдөр 00:00:0 цаг